Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/784
Title: Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại NHNo&PTNT chi nhánh Hải Châu
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Chăm sóc khách hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/784
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.112.pdfToàn văn787.26 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt164.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.