Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/783
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.
Authors: Đỗ, Vinh Hân
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Quản trị rủi ro
Tín dụng
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/783
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.87.pdfToàn văn530.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.PDFTóm tắt125.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.