Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7812
Title: Nghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức viên chức Sở Công thương thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Thị Ngọc Quyên
Advisor: Võ, Thị Quỳnh Nga, TS.
Keywords: Nghiên cứu
Hài lòng công việc
Cán bộ công chức, viên chức
Sở công thương thành phố Đà Nẵng
Nhân tố ảnh hưởng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 182 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7812
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiNgocQuyen.TT.pdfTóm tắt371.69 kBAdobe PDFView/Open
VoThiNgocQuyen.TV.pdfToàn văn2.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.