Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7811
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Thoát nước và Sử lý nước thải Đà Nẵng
Authors: Võ, Nguyễn Cẩm Vinh
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Tạo động lực làm việc
Động lực làm việc
Người lao động
Công ty Thoát nước và Xử lí nước thải Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 144 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7811
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoNguyenCamVinh.TT.pdfTóm tắt345.11 kBAdobe PDFView/Open
VoNguyenCamVinh.TV.pdfToàn văn1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.