Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7805
Title: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước
Authors: Nguyễn, Thành Trung
Advisor: Lê, Phước Cường, TS.
Keywords: Phương pháp lọc từ tính
Kim loại nặng
Nguồn nước thải công nghiệp
Nghiên cứu
Ứng dụng
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 87 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7805
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhTrung.TT.pdfTóm tắt718.05 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhTrung.TV.pdfToàn văn2.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.