Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7800
Title: Đánh giá hiện trạng môi trường tại Khu vực Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang - Đà Nẵng và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe môi trường
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Trà
Advisor: Lê, Phước Cường, TS.
Keywords: Môi trường
Ô nhiễm môi trường
Sức khỏe môi trường
Đánh giá hiện trạng
Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang
Đà Nẵng
Đề xuất biện pháp
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 128 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7800
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhTra.TT.pdfTóm tắt759.63 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhTra.TV.pdfToàn văn7.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.