Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7793
Title: Hoàn thiện chính sách Marketing cho dịch vụ cung ứng điện thoại di động tại Công ty Bách Khoa Computer trên thị trường Đà Nẵng
Authors: Trần, Thiện Ngân
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Chính sách marketing
Dịch vụ cung ứng điện thoại di động
Công ty Bách Khoa Computer
Thị trường Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 119 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7793
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThienNgan.TT.pdfTóm tắt371.45 kBAdobe PDFView/Open
TranThienNgan.TV.pdfToàn văn1.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.