Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7750
Title: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh tỉnh Gia Lai
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 106 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7750
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuTrang.TT.pdfTóm tắt467.99 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuTrang.TV.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.