Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7722
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Đại học Vinh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngân
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Đại học Vinh
Giảng viên giảng dạy
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7722
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKimNgan.TT.pdfTóm tắt390.21 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKimNgan.TV.pdfToàn văn770.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.