Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7721
Title: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum)
Authors: Nguyễn, Sĩ Hưng
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên
Động lực thúc đẩy làm việc
Vietcombank Kon Tum
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Kon Tum
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 107 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7721
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenSiHung.TT.pdfTóm tắt513.26 kBAdobe PDFView/Open
NguyenSiHung.TV.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.