DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/772

Nhan đề: Phát triển nguồn nguyên liệu giấy ở tỉnh Kon Tum cho công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Trang
Người hướng dẫn: Đoàn, Gia Dũng
Từ khoá: Nguyên liệu giấy
Kon Tum
Tập đoàn Tân Mai
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/772
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.106.pdfToàn văn1,23 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt362,61 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback