Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7716
Title: Hoàn thiện chính sách Marketing cho các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ 3G của Công ty Thông tin di động VMS Mobifone
Authors: Lương, Thị Thùy Linh
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Chính sách Marketing
Marketing dịch vụ
Dịch vụ giá trị gia tăng
Công nghệ 3G
Công ty Thông tin Di động VMS Mobifone
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 128 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7716
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongThiThuyLinh.TT.pdfTóm tắt377.73 kBAdobe PDFView/Open
LuongThiThuyLinh.TV.pdfToàn văn1.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.