Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7715
Title: Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của Ngân hàng SHB Đà Nẵng
Authors: Mai, Thị Như Quý
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Nghiên cứu
Trách nhiệm xã hội
Doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 109 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7715
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiThiNhuQuy.TT.pdfTóm tắt356.7 kBAdobe PDFView/Open
MaiThiNhuQuy.TV.pdfToàn văn1.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.