Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7714
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng (DATRACO)
Authors: Lê, Sỹ Mạnh Linh
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Công ty Thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng .
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7714
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeSyManhLinh.TT.pdfTóm tắt384.08 kBAdobe PDFView/Open
LeSyManhLinh.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.