Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7705
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Đậu, Thị Lan Hương
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Phát triển dịch vụ
Dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đắk Lắk
Tỉnh Đắk Lắk
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 129 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7705
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DauThiLanHuong.TT.pdfTóm tắt430.71 kBAdobe PDFView/Open
DauThiLanHuong.TV.pdfToàn văn1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.