Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7703
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Authors: Huỳnh, Thị Kim Duyên
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Nghiên cứu
Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ đào tạo đại học
sinh viên
Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 133 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7703
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiKimDuyen.TT.pdfTóm tắt194.1 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiKimDuyen.TV.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.