Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7694
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Duy Tân
Authors: Nguyễn, Quốc Long
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Biểu hiện sự hài lòng
Nhân tố ảnh hưởng
Dịch vụ đào tạo trực tuyến
Hài lòng của sinh viên
Trường Đại học Duy Tân
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 143 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7694
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuocLong.TT.pdfTóm tắt334.35 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuocLong.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.