Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7692
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam
Authors: Văn, Quý Đức
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu, TS.
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Công ty Cổ phần Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam
Forexco Quảng Nam
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 117 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7692
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanQuyDuc.TT.pdfTóm tắt223.29 kBAdobe PDFView/Open
VanQuyDuc.TV.pdfToàn văn1.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.