Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7682
Title: Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Sĩ Liên
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Động cơ
Nhu cầu
Tạo động lực làm việc
Yếu tố ảnh hưởng
Người lao động
Ngân hàng TMCP Việt Á
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 145 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7682
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiSiLien.TT.pdfTóm tắt244 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiSiLien.TV.pdfToàn văn1.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.