Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7681
Title: Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng người tiêu dùng cho chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria tại Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thúy An
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương, TS.
Keywords: Thương hiệu
Tài sản thương hiệu
Người tiêu dùng
Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 125 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7681
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThuyAn.TT.pdfTóm tắt260.15 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThuyAn.TV.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.