Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7668
Title: Tạo động lực thúc đẩy người lao động ở Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn Vinacomin
Authors: Huỳnh, Thị Mỹ Ngọc
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Tạo động lực làm việc
Người lao động
Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn Vinacomin
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 138 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7668
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiNgocMy.TT.pdfTóm tắt256.22 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiNgocMy.TV.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.