Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7646
Title: Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Khu nghỉ mát Angsana Lăng Cô
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Tạo động lực thúc đẩy người lao động
Khu nghỉ mát Angsana Lăng Cô
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 127 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7646
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichNgoc.TT.pdfTóm tắt1.25 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichNgoc.TV.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.