DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/762

Nhan đề: Chiến lược phát triển công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hội An
Tác giả: Ngô, Thị Minh Phương
Người hướng dẫn: Trương, Sỹ Quý
Từ khoá: Du lịch
Hội An
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/762
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.86.pdfToàn văn501,03 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt165,22 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback