Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7562
Title: Rào cản thực hiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu tại Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thủy Tiên
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thủy, TS.
Keywords: Chất lượng
Quản trị chất lượng toàn diện
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Rào cản
Nghiên cứu
Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 118 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7562
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuyTien.TT.pdfTóm tắt659.03 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuyTien.TV.pdfToàn văn5.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.