Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7513
Title: Quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: Earning Management of Seasoned Equity Offerings Companies Listed on VietNam's Stock Market
Authors: Phạm, Thị Bích Vân
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Nhân tố ảnh hưởng
Cổ phiếu
Doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 62.34.03.01; 295 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7513
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiBichVan.TT.pdfTóm tắt337.47 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiBichVan.TT_E.pdfSummary357.27 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiBichVan.TV.pdfToàn văn16.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.