Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7489
Title: Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung
Authors: Phan, Thị Yến Lai
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn, TS.
Keywords: Sự thỏa mãn
Giáo dục
Công việc
Phân tích nhân tố
Nhân viên
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thac sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 135 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7489
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiYenLai.TT.pdfTóm tắt590.27 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiYenLai.TV.pdfToàn văn6.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.