Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7400
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông tại Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Phan, Huỳnh Bắc
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS
Keywords: Hoạt động dạy nghề
Trung tâm dạy nghề
Học sinh phổ thông
Trung tâm Dạy nghề - Giáo dụng thường xuyên và hướng nghiệp
Quảng Ngãi
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 123 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7400
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanHuynhBac.TT.pdfTóm tắt496.76 kBAdobe PDFView/Open
PhanHuynhBac.TV.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.