Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7399
Title: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp tại Trường Trung cấp Xây dựng miền Trung
Authors: Nguyễn, Thị Thu Lệ
Advisor: Dương, Mộng Hà, TS
Keywords: Chất lượng đào tạo
Đào tạo nghề
Điện công nghiệp
Học sinh
Giáo dục trung cấp
Trường Trung cấp Xây dựng miền Trung
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 120 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7399
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuLe.TT.pdfTóm tắt393.51 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuLe.TV.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.