Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7397
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Authors: Phan, Duy Phương
Advisor: Lê, Đình Sơn, TS
Keywords: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
Giáo dục mầm non
Đổi mới giáo dục
Huyện Quế Sơn
Quảng Nam
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 137 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7397
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanDuyPhuong.TT.pdfTóm tắt248.67 kBAdobe PDFView/Open
PhanDuyPhuong.TV.pdfToàn văn1.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.