Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7373
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình theo hướng chuẩn hóa
Authors: Nguyễn, Huy Phước Long
Advisor: Phùng, Đình Mẫn, PGS.TS.
Keywords: Phát triển đội ngũ tổ trưởng
Tổ trưởng chuyên môn
Giáo dục tiểu học
Huyện Lệ Thủy
Quảng Bình
Chuẩn hóa giáo dục
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 149 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7373
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuyPhuocLong.TT.pdfTóm tắt458.09 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHuyPhuocLong.TV.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.