Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7371
Title: Biện pháp quản lý các hoạt động phong trào của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nữ Hạnh
Advisor: Dương, Mộng Hà, TS
Keywords: Phong trào học sinh
Giáo dục phổ thông trung học
Hội An
Quảng Nam
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 131 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7371
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNuHanh.TT.pdfTóm tắt355.35 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNuHanh.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.