Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7359
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
Authors: Lê, Công Luận
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn, TS.
Keywords: Sự gắn bó
Xi măng
Người lao động
Phân tích nhân tố
Công việc
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 147 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7359
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeCongLuan.TT.pdfTóm tắt512.37 kBAdobe PDFView/Open
LeCongLuan.TV.pdfToàn văn5.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.