Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7358
Title: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Thể dục của học sinh các trường THCS Quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng
Authors: Mai, Thái Phiên
Advisor: Phan, Minh Tiến, PGS.TS.
Keywords: Kiểm tra kết quả học tập
Đánh giá kết quả học tập
Môn Thể dục
Học sinh
Giáo dục trung học cơ sở
Quận Liên Chiểu
Thành phố Đà Nẵng
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 175 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7358
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiThaiPhien.TT.pdfTóm tắt187.13 kBAdobe PDFView/Open
MaiThaiPhien.TV.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.