Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7355
Title: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum
Authors: Lê, Văn Hùng
Advisor: Lê, Đình Sơn, TS
Keywords: Giáo dục nếp sống văn hóa
Học sinh
Giáo dục phổ thông
Trường phổ thông dân tộc nội trú
Kon Tum
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 121 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7355
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanHung.TT.pdfTóm tắt389.87 kBAdobe PDFView/Open
LeVanHung.TV.pdfToàn văn4.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.