Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7348
Title: Xây dựng tập thể sư phạm trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai theo hướng tổ chức biết học hỏi
Authors: Bùi, Quang Vinh
Advisor: Lê, Đình Sơn, TS
Keywords: Giáo dục trung học phổ thông
Xây dựng tập thể sư phạm
Tổ chức biết học hỏi
Huyện Chư Sê
Gia Lai
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 126 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7348
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiQuangVinh.TT.pdfTóm tắt339.7 kBAdobe PDFView/Open
BuiQuangVinh.TV.pdfToàn văn832.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.