Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7347
Title: Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: Đinh, Thị Tú
Advisor: Lê, Đình Sơn, TS
Keywords: Giáo dục đạo đức
Học sinh
Giáo dục trung học
Trường dân tộc nội trú
Kon Tum
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 127 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7347
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiTu.TT.pdfTóm tắt324.07 kBAdobe PDFView/Open
DinhThiTu.TV.pdfToàn văn3.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.