Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7338
Title: Quản lý đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Kon Tum
Authors: Lê, Cao Nguyên
Advisor: Nguyễn, Sỹ Thư, PGS.TS.
Keywords: Quản lý nhà trường
Kết quả học tập
Đổi mới kiểm tra đánh giá
Học sinh
Giáo dục trung học phổ thông
Kon Tum
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 126 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7338
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeCaoNguyen.TT.pdfTóm tắt746.51 kBAdobe PDFView/Open
LeCaoNguyen.TV.pdfToàn văn1.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.