Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7333
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Quảng Ngãi
Authors: Trần, Quang Hồng
Advisor: Nguyễn, Quang Giao, TS
Keywords: Giáo dục pháp luật
Học sinh
Giáo dục trung học phổ thông
Quảng Ngãi
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 130 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7333
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuangHong.TT.pdfTóm tắt441.61 kBAdobe PDFView/Open
TranQuangHong.TV.pdfToàn văn2.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.