Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7327
Title: Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớn
Other Titles: Rearch on Online Monitoring Model for Large-Scale Distributed System
Authors: Trần, Nguyễn Hồng Phúc
Advisor: Lê, Văn Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Xuân Huy, PGS.TSKH.
Keywords: Hệ phân tích
Mô hình giám sát
Máy trạng thái hữu hạn truyền thông
Tác tử giám sát
Giám sát hệ phân tán quy mô lớn
Chức năng hệ thống giám sát
Giải pháp thực thi giám sát
Mô hình kiến trúc
Mô hình hành vi
Giao thức quản trị mạng
Kiến trúc phân cấp
Khoa học máy tính
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 62.48.01.01; 211 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7327
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNguyenHongPhuc.TT.pdfTóm tắt1.65 MBAdobe PDFView/Open
TranNguyenHongPhuc.TT_E.pdfSummary1.39 MBAdobe PDFView/Open
TranThiHongPhuc.TV.pdfToàn văn38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.