Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7326
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục lao động cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Hồng Phong
Advisor: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS
Keywords: Giáo dục lao động
Học sinh
Giáo dục tiểu học
Quận Hải Châu
Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 138 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7326
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHongPhong.TT.pdfTóm tắt326.9 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHongPhong.TV.pdfToàn văn1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.