Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7325
Title: Biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tại các trường mầm non huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
Authors: Ông, Thị Hồng Phượng
Advisor: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS
Keywords: Chăm sóc giáo dục
Giáo dục mầm non
Trẻ mầm non
Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ
Huyện Hòa Vang
Đà Nẵng
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 127 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7325
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OngThiHongPhuong.TT.pdfTóm tắt645.58 kBAdobe PDFView/Open
OngThiHongPhuong.TV.pdfToàn văn1.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.