Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7323
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay
Authors: Tôn, Nữ Thùy Trang
Advisor: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS
Keywords: Giáo dục đạo đức
Học sinh
Giáo dục trung học cơ sở
Quận Hải Châu
Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 115 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7323
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TonNuThuyTrang.TT.pdfTóm tắt374.94 kBAdobe PDFView/Open
TonNuThuyTrang.TV.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.