Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7305
Title: Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Kon Tum
Authors: Trà, Thanh Trí
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Nguồn nhân lực
Phát triển nguồn nhân lực
Ngành du lịch
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
Kon Tum
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10; 136 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7305
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TraThanhTri.TT.pdfTóm tắt975.31 kBAdobe PDFView/Open
TraThanhTri.TV.pdfToàn văn6.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.