Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7304
Title: Hoàn thiện quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Authors: Võ, Đức Dũng
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Chi trả các chế độ
Hoàn thiện
Kon Tum
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10; 144 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7304
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoDucDung.TT.pdfTóm tắt964.68 kBAdobe PDFView/Open
VoDucDung.TV.pdfToàn văn5.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.