Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7298
Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng ngập mặn ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê Văn Điệp
Advisor: Đặng, Thái Dương, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá hiện trạng
Đề xuất giải pháp
Giải pháp phát triển
Rừng ngập mặn
Huyện Núi Thành
Quảng Nam
Sinh thái học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.60; 113 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7298
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanDiep.TT.pdfTóm tắt1 MBAdobe PDFView/Open
LeVanDiep.TV.pdfToàn văn23.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.