Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7297
Title: Biện pháp quản lý công tác kiểm tra nội bộ tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Viết Hùng
Advisor: Phan, Minh Tiến, PSG.TS.
Keywords: Kiểm tra nội bộ
Giáo dục tiểu học
Quận Liên Chiểu
Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 134 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7297
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVietHung.TT.pdfTóm tắt378.59 kBAdobe PDFView/Open
PhamVietHung.TV.pdfToàn văn1.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.