Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7296
Title: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT trên địa bàn huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Tấn Phước
Advisor: Lê, Đình Sơn, TS.
Keywords: Quản lý hoạt động dạy học
Đổi mới giáo dục
Giáo dục trung học phổ thông
Huyện Sơn Hà
Quảng Ngãi
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 133 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7296
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTanPhuoc.TT.pdfTóm tắt385.79 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTanPhuoc.TV.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.