Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7295
Title: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô Thị Thanh Tú
Advisor: Nguyễn Quang Giao, TS.
Keywords: Kiểm định chất lượng giáo dục
Tự đánh giá
Trường mầm non
Quận Hải Châu
Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 150 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7295
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiThanhTu.TT.pdf257.02 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiThanhTu.TV.pdf888.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.