Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7294
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông thành phố Kon Tum
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý hoạt động giáo dục
Giáo dục hướng nghiệp
Giáo dục trung học
Kon Tum
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 131 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7294
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanThanh.TT.pdfTóm tắt513.08 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanThanh.TV.pdfToàn văn2.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.