Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7293
Title: Biện pháp quản lý công tác phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hoàng Thành Đích
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Biện pháp quản lý
Phối hợp doanh nghiiệp đào tạo
Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 147 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7293
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoangThanhDich.TT.pdfTóm tắt304.66 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHoangThanhDich.TV.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.